2m

I am QRV on 2m MS with FSK441. I am using 8x3el LFA fixed towards 210 deg or my 2 x 15 el LFA with both AZ and EL otation. A SSPA from M2. I am QRV on the KST chat, so please call me there if you want to sked.

Jag är QRV på 2m MS, använder då FSK441. Jag använder 8x3el LFA fast monterade, riktade mot 210 grader eller 2 x 15 el LFA med AZ/EL rotation. Som PA använder jag ett M2 transistor PA. OM jag syns  på KST chatten, ropa in där om du är sugen på ett sked.

Here is some of my older 2m MS logs. Här är lite gammal info kring min MS aktivitet på 2m.

MS, 2m.
mslog (12kB)
Leonids 1998 , Perseids1999