6m

Old info below, I am QRT on 6m EME at least for now.

I am QRV with a 7-el LFA yagi at 23,5m AGL. Rotation is with  a AlfaSpid RAS and power is from a SSPA from M2. I will bring down the AZ/EL rotator and only do AZ. I experience the antenna being a little to small for using elevation. I will only do moonrise/set and use ground gain instead.

Jag är QRV med en 7-el LFA yagi på 23,5m höjd över marken. Rotor är en AlfaSpid RAS och slutsteget är ett trisse PA från M2. Jag kommer att ta bort eleveringsmöjlighten för 6m eftersom antennen upplevs som lite för liten för EME. Bättre att köra i moonrise/set och nyttja ground gain.

20150419_JO87FB_0201

 

M2-amps-2013