VUSHF rprts

I will publish some logs here. especially from certain openings or for example logs for MS showers and so forth.

Här kommer lite loggar, speciellt sådana som körts under öppningar , t.ex ES. Men även MS-skurar med mera.