My EME info (short)

The mode which interests me the most is EME, moonbounce. I am be QRV  with modest setups on 6m, 2m, 70cm and 23cm. With 23cm being the main band. On 23cm I have a 5m dish and on 6m I have a 7-el LFA WOS2 yagi, 2 x 15 el LFA yagis for 2m and 4 x 20 el LFA yagis for 70cm, all at 23,5m AGL. 6m with no elevation.

EME (månstuds) är det som intresserar mig allra mest. Jag är QRV på EME (om än med ganska små antenn installationer) på 6m, 2m, 70cm och 23cm. Med 23cm som det primära bandet. På 23cm använder jag en 5m parabol och på 6m använder jag en 7-el LFA yagi på 23,5m höjd över mark.  På 2m är det 2st 15-el LFA yagi och på 70cm 4st 20-el LFA yagi, även dessa på 23,5m AGL och med elevering.