Categories
sm7sjr posts

Nya websiten

Hello friends.

The completely rebuilt webpage for SM7SJR is now online. As you have noticed there are still a lot of work to do and info to add, but it will come.
Detta är den helt nya SM7SJR webben, välkommen! Som Ni märker är det rätt mycket kvar att göra och en hel del info fattas med det kommer.

73 de SM7SJR, Bjorn