2023-Feb-05

Update 2m and 20m antennas

I am QRV on 2m with 8x3el LFA yagis fixed, QTF 210 deg. And 8x3el LFA fixed, QTF 0 deg. On 20m I have 3-el OPDES yagi fixed towards NOAM, at about 15m above ground level.

Jag är QRV på 2m med 8x3el LFA yagis, fast monterade mot 210 grader och lika många till mot 0 grader. Även på 20m är jag QRV med en fast monterad 3-el OPDES yagi riktad emot Nordamerika. Sitter på ungefär 15m höjd.