6m

Old info below, I am QRT on 6m EME at least for now.

A 7-el LFA yagi at 23,5m AGL. Rotation is with  a AlfaSpid RAS and power is from a SSPA from M2.

En 7-el LFA yagi på 23,5m höjd över marken. Rotor är en AlfaSpid RAS och slutsteget är ett trisse PA från M2.

20150419_JO87FB_0201

 

M2-amps-2013