EME

At these equipment pages am I going to present both my own curent present and past equipment I use/used for amateur radio as well as some generic “good to have” equipment info.

På dessa sidor om utrustning kommer jag att presentera min egna nuvarande samt en del gammalt. Jag kommer också att beskriva lite granna om mer generella saker som kan vara bra att ha/veta om.